KS. PIOTR SKIBA ze WSPÓLNOTĄ LEW JUDY zaprasza na Pielgrzymkę do Sanktuariów Hiszpanii, Portugalii i Francji 11-21.10.2019
1850 PLN + 450 Eur
NOWOŚĆ!!! Pielgrzymka do Medjugorje 11-18.08.2019
.
1190 PLN
Pielgrzymka do Meksyku do Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe 03.12 – 15.12.2019 13 dni
1330 USD + 3800 zł
Pielgrzymka do Libanu – Śladami św. Charbela 15.10.2019-23.10.2019
4780 zł
Pielgrzymka do Sanktuariów Francji, Hiszpanii i Portugalii 01.10.2019-11.10.2019
autokar+samolot
450 EUR + 1850 ZŁ
Pielgrzymka do Ziemi Świętej szlakiem biblijnym - 8 dni 13.11.2019-20.11.2019
BETLEJEM-JERYCHO-SEBASTA-NABLUS-KANA-NAZARET-TYBERIADA-GALILEA-KAFARNAUM-JEROZOLIMA
590 USD +1650 zł
Pielgrzymka do Grecji " Śladami św. Pawła" 19.09.2019-30.09.2019
VERIA-SALONIKI-FILIPPI- LIDIA-KAVALA-METEORA-KALAMBAKA-KORYNT-SKIATHOS-ATENY
2650 ZŁ
Pielgrzymka do Medjugorje 05.10.2019-12.10.2019
MARIJA BISTRICA-MEDJUGORJE-MOSTAR-KRAVICE-POLCITEJL-SIBENIK
1460 ZŁ
Pielgrzymka do Gruzji i Armenii 12.10.2019-23.10.2019
5200 ZŁ
Pielgrzymka na Jasną Górę z zamieszkaniem w sanktuarium w Dębowcu (polskim La Salette). 16.09-21.09.2019
870 ZŁ
Pielgrzymka do Włoch -Neapol z ks. Dolindo 03.08.2019-11.08.2019
LORETO-SAN GIOVANI ROTONDO-NEAPOL-POMPEJE-CAPRI-RZYM
900 ZŁ+310 EUR
Pielgrzymka szlakiem Serbia-Macedonia-Albania-Czarnogóra-Bośnia i Hercegowina 02-09-2019 11.09.2019
2370 ZŁ

Polityka prywatności

 

Zapewniamy naszym Pielgrzymom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

 

ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Obowiązek Informacyjny RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016r.,:

 1. Informacja o administratorze danych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest: Dzieło Świętego Jakuba Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Al. Jana Pawła II 23., NIP 851-31-88-148, Regon 362640242, wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych nr 9746/16 prowadzonym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

 
2. Sposób skontaktowania się z Inspektorem ochrony danych.
Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail:  biuro@sw-jakuba.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres:
Dzieło Świętego Jakuba sp. z o.o.
ul. Św. Jakuba 1, 70-543 Szczecin

 
3. Cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania oraz prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią.
Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy, złożeniem wniosku, wypełnionym formularzem, jak i w trakcie wykonywania umowy, rozpatrzeniem wniosku, będą przetwarzane w następujących celach:
1. sprzedaży produktów o usług,
2. prowadzenia działań marketingowych,
3. rozpatrywanie wniosków.

 
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych będzie:
1. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
2. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
3. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski,
4. udzielona zgoda.

 

5. Kategorie pozyskanych danych osobowych.
Pozyskaliśmy od Państwa następujące kategorie danych osobowych:
1. imię, nazwisko, datę urodzenia, dane teleadresowe, adresy email, telefony, numer PESEL.
2. historię odbytych podróży (mogą być wykorzystywane jako preferencje, podstawa do udzielenia zniżki),

 

6. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

1. procesorom w związku ze zleconymi przez administratora działaniami realizowanymi w imieniu administratora
2. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom
3. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
4. nabywcom wierzytelności, którym spółki z grupy kapitałowej Podmiot zbyły przysługujące należności (do firm współpracujących nie do klientów) –przenosimy na druk wezwania do zapłaty
5. kancelariom prawnym, którym administrator zlecił np. prowadzenie postępowania
6. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

7. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego.
Państwa dane będą przekazane do państw trzecich wyłącznie w związku z koniecznością realizacji usług (np. Ukraina, Białoruś, Rosja, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Serbia).

 
8. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu.
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są
przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
1. przepisy prawa, które mogą obligować administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości),
2. okres przez jaki są świadczone usługi,
3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
4. okres na jaki została udzielona zgoda.

 
9. Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych.
Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:
1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
2. sprostowania danych,
3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
6. przeniesienia Państwa danych osobowych,
7. tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ.

 
10. Informacje o prawie do cofnięcia zgody.
Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

 
11. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 
12. Informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

 
13. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
Administrator korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:

1. profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).

 

Kontakt i informacje:

Dzieło Świętego Jakuba sp. z o.o.
ul. Św. Jakuba 1, 70-543 Szczecin

Kontakt

Biuro Pielgrzymkowe „SANTIAGO

ul. Św. Jakuba 1, 70-543 Szczecin

Telefon: 91 43 31 196

Czynne: pn – pt. w godz. 10.00 – 17.00

 

+48 690 322 552,

 

Znajdź nas na Facebooku

Katalog 2019

(Katalog gotowy do pobrania)